Kontrola vlhkosti
plochých střech

levnější  je se o zatékání
dovědět dopředu
Volejte, pište ...


Vlhkostní mapa

jeden obrázek co řekne
více než 1000 slov
zjistit více ...

Lidské oči
doplněné technikou

technika nic nepřehlídne,
to je naše jistota
zjistit více ...

Kontrola  vlhkosti  plochých  střech
metodou  impedační  defektoskopie

Každý, kdo se již jednou v životě setkal se zatékání vody do střechy, se již jistě poučil z poměrně složitého procesu odstraňování dopadů pronikání vlhkosti pod svrchní izolační vrstvu.

V důsledku svých zkušeností pak vždy raději volí aktivní preventivní kontrolu před pasivním čekáním na zjistění havarijního stavu. Jedním z nejvhodnějších postupů aktivní prevence je použití metody impedanční defektoskopie.

Výhody  metody  impedační  defektoskopie

  • nenarušuje povrchovou izolaci = je to povrchově nedestruktivní metoda
  • využívá přesné strojové zpracování, které eliminuje možnost přehlédnutí
  • poskytuje jasný technický výstup v podobě vlkostní mapy dané ploché střechy

Co  je  to  impedační  defektoskopie

Impedanční defektoskopie je poměrně nová metoda, která však využívá pouze základní fyzikální zákonitosti ke stanovení stavu vlhosti materiálů pod svrchní izolační vrstvou bez nutnosti jejího narušení.

V podstatě je s pomocí specializovaného přístroje měřen odpor vznikající při průchodu střídavého elektrického proudu určité nízkofrekvenčního signálu mezi elektrodami umístěnými na spodní straně přístroje.

Přenášený nízkofrekvenční signál je schopen proniknout, v závislosti na typu povrchového podkladu a izolace (= v závislosti na objemové hmotnosti materiálu), do hloubky až 1 metru.

S pomocí moderní techniky je tak možné impedanční defektoskopii získat přesné strojově zpracované výsledky, které je možné objektivně vyhodnotit a při opakovaných měřeních i vzájemně porovnávat.

Další informace získáte v části průběh kontroly vlhkosti.

Pro bližší podrobnosti nás kontaktujte.

 

Ukázky  z  průběhu  prácí